PROGRAMFÖRKLARING:
Vissa fotografier är värda att spara till kommande generationer. De ska finnas kvar om 100 år utan att någon behöver göra ett enda dugg eller betala en enda krona. Ungefär som gamla svartvita fotografier har förvarats i album och lådor. Digitala media klarar högst 10 år utan kontinuerlig service, tillsyn och kostnadskrävande ny teknik.
Hur en molntjänst ser ut om 50 år vet ingen. Finns den kvar? Har någon velat och kunnat betala för den under så lång tid? Vad kommer att hända med alla digitala bilder? Är de en kulturskatt som är dömd att försvinna?
Frågorna är för viktiga för att lämnas obesvarade.
HALLBARABILDER är ett projekt som söker och publicerar kunskap om hur hobbyfotografer kan bevara sina fotografier till framtiden och kommande generationer.
Hemsidan får gärna utvecklas till en kontaktpunkt för de som arbetar med sina bildarkiv och vill ge av sina erfarenheter och lyssna på andras.
Skriv gärna ett mail och berätta för mig vad du vill medverka till att utveckla, och vilka kunskaper om ämnet som du vill sprida.

Vill du eller några i din förening diskutera hur man räddar sina bilder?
Jag ställer gärna upp under våren-23 och berättar om hur man kan göra för att rädda fotografier. Formen kan gärna vara ett web-seminarium. Avgiftsfritt.

Hans Holmqvist,
Mail: hallbarabilder@icloud.com

PUBLIKATIONER
E-boken ”Rädda Din Bildskatt” (ca 190 sidor) finns som nedladdningsbar PDF. Författarens avsikt har varit att med ett helhetsperspektiv beskriva hur gamla och nya fotografier kan sparas analogt och digitalt i mer än 100 år. Formatet kan liknas vid en uppslagsbok.

LÄNK TILL E-BOK
Det underlättar att exportera filen som PDF till den egna datorn/läsplattan och öppna den där. Då får man med innehållsförteckningen så att det blir lättare att navigera i texten, söka, anteckna mm.

RAPPORTER-RESEARCH
Rapporterna ger kunskapsfördjupningar som ligger till grund för analys av problem och möjligheter. De ger sakargument, som kan behöva mer utförlig beskrivning och referenser för E-bok och andra och mer populariserande artiklar.
För närvarande 13 rapporter beskrivs och kan hämtas här: RAPPORTER

Om du gillar en text och vill citera den: Gör det gärna och hjälp det här projektet med att ange författare och källa. www.hallbarabilder.org

HANDBOK- ARTIKLAR
Här finns de praktiska råden som så kort som möjligt beskriver hur man kan göra. Mer handlingsinriktat.

SENASTE ARTIKLAR

VÄLJ FILFORMAT TILL BILDARKIVET
När man använder Lightroom Classic för att redigera bilder och skapa ett bildarkiv kan man råka ut för otrevliga överraskningar. Som t.ex. att redigeringarna inte kommer med i arkivbilderna. Läs varför och hur man hanterar problemet.
Lightroom Classic, filformat och fotoarkiv

ARBETFLÖDE FÖR FOTOARKIV
Man kan se arbetet med att skapa ett fotoarkiv som ett projekt. Detta underlättas av att man har ett arbetsflöde som är anpassat både för att effektivt hantera pågående arbeten, och samtidigt underlättar arkivering.
Artiklen Arbetsflöde för fotoarkiv ger exempel på lösningar.

GALLRA BORT DUBLETTER
När man städar i sitt bildarkiv är dubletter en plåga. Programmen jag har prövat har lämnat mig i osäkerhet om vilken av bilderna som bör kastas. Jag har faktiskt inte haft nytta av dem.
För ett par månader sedan hittade jag insticksprogrammet Duplicate Finder och har nu provat det på mer än 10 000 bilder. Resultaten är bäst hittills.
https://www.bungenstock.de/teekesselchen/
Andra tips och erfarenheter?

Ekerö 230512, Hans Holmqvist